Velkommen til Studietur Danmark – endnu en dimension der gør den faglige hverdag lettere.

Studietur Danmark har gennem de sidste ca. 15 år indgået i et stort fagligt netværk over hele Danmark. Organisering af studieture – incomming Danmark – er startet i Aalborg kommune for en del år siden, for at spare administrativ tid vedr. mange ustrukturerede henvendelse om studiebesøg etc. Dette har medført en bedre faglige koordination og tilrettelæggelse og ikke mindst en tidsbesparelse til gavn for alle implicerede. Erfaringsgrundlag er oparbejdet gennem ca. 20 års ansættelse i Aalborg kommune som: Underviser – leder af en række faglige projekter i social- og skolesektoren – sekretariatsleder inden for kulturområdet – samarbejde med tekniske forvaltninger etc. Endvidere et landsdækkende samarbejde/udveksling med fortrinsvis de fire største byer i Danmark som udgangspunkt …

Erfaringsgrundlag

    • – Udvidet nordisk samarbejde gennem alle årene.
    • – Udveksling af studiebesøg mellem Danmark – Norge og Sverige.
    • – Etablering af fast faglig model for studiebesøg mellem landene.
    • – Netværk, der stort set rummer alle faglige aspekter.
    • – Bredt samarbejde med dansk turisme netværk vedr. ophold – transport og forplejning – med gode studietursrabatter.

Gennem en del år har Studieturdanmark endvidere samarbejdet med faglig ekspertise i Norge – tidligere kommunalchef og skoleleder etc. – Ragnvald Riis i Stavangerområdet.

Kontakt os gerne:

Faglig koordination i Danmark:

Kontakt Dansk Kultur Events – Aalborg. TLF: 40 10 82 22

Faglig koordinator i  Norge:

Ragnvald Riis

Mail: ragnvald.riis@Gmail.com

Mobil: +47 90 52 52 57

Oversigtsmateriale over NORSKE studietursmuligheder fremsendes gerne ved henvendelse til direkte til Ragnvald Riis